Bjerke Ventilasjon miljø­fyrtårn­­­­­sertifisering

Bærekraftstrategi­

Mange selskaper har en fo­­­rm for strategi, og de mest fremtidsrettede selskapene som oss, har strategien innlemmet i bærekraftstrategien. I dag er det ikke noe alternativ, vi skal selvfølgelig gi vårt bidrag til å kutte klimagassutslipp. Vi tenker at alle kan gjøre noe, selv om ingen kan gjøre alt. Det handler om å ta tak i de små tingene, og så jobbe målrettet år for år. Vår planlagte utvikling og løpende status finnes i den grønne strategitrappen som del av strategien. Vi er klar over at bærekraften ikke er statisk, men dynamisk, og krever derfor innovasjon med høyeste tilgjengelig kompetanse. Vi er dette ansvaret bevisst, og planlegger derfor høyt at våre medarbeidere til enhver tid har den oppdaterte kompetansen som er nødvendig.