Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Her kan du lese hvordan Bjerke Ventilasjon forholder seg til, og jobber med, etterfølgende av åpenhetsloven. Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1.7.2022

Bjerke`s visjon er å gjøre hverdagen bedre. Vi vil gjøre hverdagen bedre for våre samarbeidspartnere og våre medarbeidere. Våre verdier og våre etiske retningslinjer er vårt fundament i arbeidet for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser.

Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Bjerke, gjennom hele verdikjeden deres. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører og våre interne retningslinjer.

I Bjerke jobber vi med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess.

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Bjerke vil bli publisert på denne siden.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon fra Bjerke Ventilasjon og Bjerke Rør, eller ved klager knyttet til åpenhetsloven, kan følgende e-post benyttes:

apenhetsloven@bj-v.no