Miljøpolicy – Bjerke Rør

Vår miljøpolicy er en del av vår overordnede bærekraftstrategi hvor vår modenhet og planlagt utvikling er synligjort i den Grønne strategitrappen.

I Bjerke Rør skal vi arbeide kontinuerlig med å minimalisere vår miljøpåvirkning, samt iverksette tiltak for å forhindre belastninger på ytre miljø. Miljøspørsmål skal alltid prioriteres i alle ledd i vår virksomhet, og er en del av vår miljøledelsesstrategi som inkluderer både transport- og innkjøpsstrategier for våre ansatte og respektive ledere.
Våre største bidrag gjør vi ut mot våre ulike prosjekter, men gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen gjør vi også tiltak mot egen organisasjon med vårt kontor. I tillegg til innkjøp og transport, er bygg og energi, samt avfallshåndteringen noen av de viktigste klimagassdriverne som må kuttes frem mot 2030/50.

Energi

Energieffektivisering er en viktig del av de klimaanleggene vi leverer som tjeneste ut mot kunder og prosjekter. I den grad vi kan påvirke gårdeier til å minimere energiforbruk og kutte klimagassutslipp gjør vi det som del av kontinuerlig forbedring av våre kontorer.

Innkjøp

Vi skal ha høy miljøstandard på våre aktiviteter innad i bedriften, noe som skal oppnås ved valg av
miljøvennlige produkter, driftsmidler og løsninger. Vi skal stille de samme krav til underleverandører
som til egen virksomhet. Alle ansatte skal løpende kurses slik at alle følger retningslinjene, og vår
miljøpolicy skal gjenspeile seg i alle våre handlinger, internt, så vel som overfor kunder, leverandører
og samarbeidspartnere.

Transport

Vi skal vi tilrettelegge for at ansatte kan reise miljøvennlig til, fra og i arbeid, samt i jobb, til og fra
prosjekter. I tillegg skal jobbreiser med fly begrenses. Alle reiser skal måles.

Avfall

Vi skal kontinuerlig forsøke å redusere vår totale avfallsmengde, og på vårt kontor har vi som ledd i
sertifiseringsarbeidet forbedret vår kildesortering ihht. gjeldende krav og rutiner.

Arbeidsmiljø

I Bjerke Rør har vi et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Vi tar vare på virksomhetens bygninger og materiell, og forhindrer belastning på ytre miljø. Våre tjenester skal ikke på noen måte skade brukerne av de byggene hvor vi leverer klimaanlegg. Våre ansatte skal ha tilgang til best mulig vilkår, og begrense psykisk og fysisk press i deres arbeid i størst mulig grad. Ansatte må kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon, det gir den største motivasjon for trivsel og de beste leveranser mot våre kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker mer samspillsentrepriser fordi det legger til rette for et bærekraftig resultat i de prosjektene vi deltar. Vi må derfor bygge mer kompetanse på tidlig fase rådgivning, siden det er nettopp disse løsningene som sikrer et bærekraftig bygg.

Følg Bjerke Rør sine mål for kllima- og miljøarbeidet her:

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/163294